Kinderdagverblijf Zoetermeer - Tinker Bell - Kinderopvang
 

Actuele Lockdown informatie

Zoetermeer 1 Jan 2021

Geachte ouders van kinderen op Tinker Bell,

Wij wensen jullie allemaal veel gezondheid en een fijn opvangjaar in 2021 toe!

Directie Tinker Bell

 

Zoetermeer 16 Dec 2020

Nog even samenvattend voor jullie als ouders:

  • Er is dus Noodopvang voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben en moeten werken gedurende de Lockdown.
  • Er is tevens noodopvang voor kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Gedurende de periode tot 17 januari zal het Rijk ouders tegemoet komen voor de bijdrage aan de kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. Ouders worden opgeroepen om de kinderopvang door te betalen. De exacte uitwerking van de regels volgt nog.

Directie Tinker Bell

 

Zoetermeer 14 Dec 2020

Geachte ouders van kinderen op Tinker Bell,

Zoals in de persconferentie van de Rijksoverheid vermeld gaat de kinderopvang in Nederland opnieuw dicht. Dit keer vooralsnog alleen in de periode van woensdag 16 dec t/m 19 jan 2021. De kinderopvanglocaties zelf sluiten echter niet aangezien kinderen van ouders met vitale beroepen gewoon opvang dienen te krijgen. Dit omdat deze ouders wederom nodig zijn op cruciale arbeidsplekken tijdens deze periode. Daarnaast dienen kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden te worden opgevangen.

Tinker Bell is in deze periode dus gewoon open maar accepteert alleen bovengenoemde en omschreven kinderen die op de lijst van de Rijksoverheid staan.

De benodigde gegevens kunnen jullie terugvinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Om in aanmerking te komen voor noodopvang dienen ouders met een cruciaal beroep wel een aanvraagformulier in te dienen waaruit blijkt dat ten minste één van beide ouders werkzaam is in een dergelijke sector waardoor noodopvang noodzakelijk is. Dit formulier is voor die betrokken ouders bij ons op te vragen. Het formulier dient ingevuld en ondertekend per e-mail aan ons verzonden te worden (info@tinker-bell.nl). Hierna krijgen jullie bericht van ons inzake de plaatsing. Indien het jullie door omstandigheden niet lukt het formulier voor woensdag 16 dec. door jullie werkgever of werkgevende instantie ondertekend te krijgen dan geen probleem. Vermeld dit even in een e-mail aan ons dan kijken wij even gezamenlijk wat de reden is en wanneer dit wel lukt en zullen wij in de tussentijd noodopvang verlenen.

Voor ouders van kinderen in een kwetsbare posities volstaat het dat zij contact met ons opnemen. Wij zullen dan met hun in overleg treden.

Wij maken jullie wel attent op de volgende aanvullende informatie vanuit de Rijksoverheid:
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang. Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Noodopvang zal plaatsvinden in het pand aan de Schoolstraat 38. De overige panden zullen gesloten zijn in deze periode.

Directie Tinker Bell

 

Ga hier door naar onze website

 

Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.
Schoolstraat 38
2712 VC Zoetermeer
079-3167555
info@tinker-bell.nl