Kinderdagverblijf Zoetermeer - Tinker Bell - Kinderopvang
 

Vergaderingen:

Zoals in het werkplan en het medezeggenschapsreglement vermeld staat, vergaderen wij als oudercommissie een aantal keren per jaar met de directie en een aantal keren per jaar zonder.

De volgende data zijn in 2019 voor de vergaderingen gereserveerd:

Vergaderingen zonder directie:

-  Woensdag 3 Maart 2019

-  Woensdag 16 Oktober 2019

 Vergaderingen met directie:

-  Woensdag 15 Mei 2019

-  Woensdag 27 November 2019

 

De volgende data zijn in 2020 voor de vergaderingen gereserveerd: 

- opgave volgt

Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.
Schoolstraat 38
2712 VC Zoetermeer
079-3167555
info@tinker-bell.nl