Activiteiten:

Een van de werkgroepen van de oudercommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten.

In 2020 staan de volgende activiteiten gepland: 

  • Maandelijks: voorlezen op de peutergroepen.
  • Maandelijks: ondersteunen bij voorbereiding knutselwerkzaamheden.
  • Voorjaar: Thema avond EHBO en reanimatie bij kinderen.
  • September: een bijdrage namens alle ouders aan de Dag van de Leidster.
  • Najaar: Tevredenheidsenquete uitbrengen.
  • Decembermaand: enkele activiteiten rondom Sint en Kerst.

 

Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.
Schoolstraat 38
2712 VC Zoetermeer
079-3167555
info@tinker-bell.nl