Kinderdagverblijf Zoetermeer - Tinker Bell - Kinderopvang
 
 
logo_tinkerbell_groot.png

Tarieven

Ons standaard uur tarief m.i.v. 1 Jan 2021 bedraagt:

-hele dag opvang; 52 weken p/jaar € 8,46 per uur

Het maximum uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen bedraagt in 2021 ook € 8,46 per uur.

Dit houdt in dat uw opvangkosten volledig vergoed worden door de belastingdienst.

U dient echter wel een eigen bijdrage te betalen en deze is afhankelijk van uw financiële situatie.

Benieuwd hoeveel uw netto maandkosten zijn? Bereken dit in bovenstaande netto calculator.

Hele dagopvang is van 07:30 tot 18:00 uur en te verlengen tot 18:30 uur.

Daarnaast hebben wij nog flexibele opvangplekken op de woensdag en de vrijdag. Op de andere dagen zitten deze plekken vol.

De betaling voor de opvang van uw kind geschiedt na facturatie maandelijks (vooraf) d.m.v. automatische incasso.

Prijswijzigingen vinden plaats na overleg met de oudercommissie waarbij u altijd  6 weken van te voren wordt geinformeerd.

 

 

 

Compensatiedag

Daarnaast werkt Tinker Bell met compensatiedagen.

Indien één van uw vaste opvangdagen op een nationale feestdag valt, heeft u recht op een compensatiedag. Hiervoor kunt u dan een ruildag aanvragen. (zie ook spelregels ruildagen hieronder).

 

Ruildagen en incidentele opvangdagen

Spelregels ruildagen en incidentele opvangdagen.
U heeft voor uw kind vaste opvangdagen afgesproken. Het kan zijn dat u soms opvang op een andere dag nodig heeft en een dag wil ruilen of dat u een keer een extra incidentele opvangdag nodig heeft.
Voor ruilingen en incidentele opvangdagen hebben wij de volgende spelregels:
• Een opvangdag kunt u kosteloos ruilen.
• Ruilen is alleen mogelijk wanneer er voldoende ruimte is op de groep. Dit ter beoordeling van de pedagogisch medewerkers op de groep.
• Dagen uit het verleden (met uitzondering van erkende feestdagen), of een dag die al begonnen is kunnen niet geruild worden.
• Een vaste opvangdag kan binnen een periode van één maand geruild worden.
• Een vaste opvangdag die valt op een erkende feestdag (een compensatiedag), kan binnen een periode van 1 jaar geruild worden.
• Ruilingen zijn persoons (kind) gebonden.
• Een hele opvangdag kan geruild worden voor 2 halve dagen. Voor een ochtend zijn de tijden dan van 7:30 uur tot 12:45 uur & voor de middag van 12:45 tot 18:00 uur. Voor een incidentele halve dag zijn de tijden van 7:30 uur tot 13:30 uur & voor de middag van 12:00 tot 18:00 uur.
• Als u een ruildag toch wil annuleren kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep. Het kan immers zo zijn dat er een ander kindje is aangenomen op uw vaste opvangdag waardoor terugruilen niet meer mogelijk is. Een goedgekeurde incidentele opvangdag kan niet geannuleerd worden. Deze kunt u wel ruilen naar een andere datum die in de toekomst ligt.
• Aanvragen van ruildagen en incidentele dagen worden in volgorde van aanvraag behandeld.

Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.
Schoolstraat 38
2712 VC Zoetermeer
079-3167555
info@tinker-bell.nl